TELLIMISTINGIMUSED

 

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad WildEst Group OÜ (edaspidi WildEst), registrikood 12996281, aadress Koreli 26-44, Võru, veebilehel (www.wildestboardgame.com) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.

1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tellimistingimustest, WildEst hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

 

2. Lepingu jõustumine

2.1. Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse saatmist WildEst poolt.

 

3. Kauba ja teenuste hinnad

3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning neile ei lisandu käibemaks (WildEst Group OÜ ei ole käibemaksukohustuslane).

3.2. WildEst jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega. Tellides garanteeritakse kliendile tellimuse esitamisel kehtivad kauba hinnad antud tellimuse ulatuses.

 

4. Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid:

4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja kohaletoimetamiseviisid:

Klient tuleb kaubale järgi eelnevalt kokkulepitud asukohta. Kauba ja teenuste eest tasutakse kauba kättesaamisel sularahas või ettemaksuna pangaülekandega.

Kaup saadetakse kulleriga Kliendi poolt valitud aadressile. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.

 

5. Kauba saadavus

5.1. Kauba saadavuse info on ära toodud kaupa kirjeldavas infos. Andmeid koduleheküljel uuendatakse vastavalt võimalusele. Ajalise viivituse ilmnemisel teavitab WildEst koheselt Klienti ning tellimuse edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja WildEst võimalustele.

 

6. Kliendi õigus tellimusest taganeda

6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.

6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse WildEst meiliaadressil info@wildestboardgame.com ja tagastama tellitud kauba.

6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema kõigi markeeringutega ning originaalpakendis.

6.5. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või Kliendi poolt esitatud tingimuste kohaselt.

6.6. WildEst tagastab Kliendile lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Kliendi poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).

6.7. Kauba tagastamisel tuleb Kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.

 

7. WildEst õigus lepingust taganeda

7.1. WildEst'il on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud või kui WildEst vastava kauba varud on ammendunud.

8. Garantiitingimused

8.1. WildEst annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid vastava kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel.

8.2. Garantii kehtib kaubale vaid koos ostuarvega.

8.3. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote kulumisest.

9. Omandireservatsioon

9.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup WildEst'i omand.

 

10. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

10.1. WildEst ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Kliendile toimetamiseks.

 

11. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused

11.1. WildEst'il on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.

11.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.wildestboardgame.com kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.

11.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Kliendile tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

12. Järelvalveasutus ja vaidlused

12.1. Tellimistingimuste alusel sõlmitud lepingute üle on järelvalvepädevus Tarbijakaitseameti juures tegutseval tarbijavaidluste komisjonil. Täiendatavat infot saab tarbijakaitse komisjoni nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.

12.2. Kliendil on õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile või Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi ehk ODR-platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.

13. Lõppsätted

13.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

13.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Peale ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad tellimistingimused kättesaadavaks aadressil http://www.wildestboardgame.com/ee

 

WildEst on kaitstud Patendiameti patendiga M201600497 http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/kaubamargileht_2017_04.pdf